Kaliy Humatning 100% suvli eruvchanligi (Super kaliy F Humate)


Hümik kislota suvda çözünmez, hümik kislota eruvchan hümik kislota ega bo'lgan kaliy tuzi kaliy hümatıdır. Kaliy gumoni yuqori faollik bilan hosil qiladigan kaliyli humatga fulvik kislota qo'shganda. 100% mukammal suvda eruvchanligi tufayli, tomchilatib sug'orish, ildiz va suyuqlik formulasidan foydalanishi mumkin.